Factura


Factura Reprezinta un document contabil primar emis de furnizor clientului. Factura trebuie sa contina in mod obligatoriu produsele vandute respectiv serviciile prestate de catre furnizor clientului pe numele caruia este emisa factura.

Factura Smart Bill
Descarca Smart Bill

Factura are urmatoarele elemente ce trebuie sa apara in mod obligatoriu:

 • a) numarul de ordine, in baza uneia sau mai multor serii, care identifica factura in mod unic
 • b) data emiterii facturii
 • c) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153, dupa caz, ale persoanei impozabile care emite factura
 • d) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153, ale reprezentantului fiscal, in cazul in care furnizorul/prestatorul nu este stabilit in Romania si si-a desemnat un reprezentant fiscal, daca acesta din urma este persoana obligata la plata taxei
 • e) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153, ale cumparatorului de bunuri sau servicii, dupa caz
 • f) numele si adresa cumparatorului, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA, in cazul in care cumparatorul este inregistrat, conform art. 153, precum si adresa exacta a locului in care au fost transferate bunurile, in cazul livrarilor intracomunitare de bunuri prevazute la art. 143 alin. (2) lit. d)
 • g) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153, ale reprezentantului fiscal, in cazul in care cealalta parte contractanta nu este stabilita in Romania si si-a desemnat un reprezentant fiscal in Romania, in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana obligata la plata taxei
 • h) codul de inregistrare in scopuri de TVA furnizat de client prestatorului, pentru serviciile prevazute la art. 133 alin. (2) lit. c)f), lit. h) pct. 2 si lit. i)
 • i) codul de inregistrare in scopuri de TVA cu care se identifica cumparatorul in celalalt stat membru, in cazul operatiunii prevazute la art. 143 alin. (2) lit. a)
 • j) codul de inregistrare in scopuri de TVA cu care furnizorul s-a identificat in alt stat membru si sub care a efectuat achizitia intracomunitara in Romania, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA, prevazut la art. 153 sau 153^1, al cumparatorului, in cazul aplicarii art. 126 alin. (4) lit. b)
 • k) denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum si particularitatile prevazute la art. 125^1 alin. (3) in definirea bunurilor, in cazul livrarii intracomunitare de mijloace de transport noi
 • l) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data incasarii unui avans, cu exceptia cazului in care factura este emisa inainte de data livrarii/prestarii sau incasarii avansului
 • m) baza de impozitare a bunurilor si serviciilor, pentru fiecare cota, scutire sau operatiune netaxabila, pretul unitar, exclusiv taxa, precum si rabaturile, remizele, risturnele si alte reduceri de pret
 • n) indicarea, in functie de cotele taxei, a taxei colectate si a sumei totale a taxei colectate, exprimate in lei, sau a urmatoarelor mentiuni:
  1. in cazul in care nu se datoreaza taxa, o mentiune referitoare la prevederile aplicabile din acest titlu sau din Directiva a 6a, ori mentiunile "scutit cu drept de deducere", "scutit fara drept de deducere", "neimpozabila in Romania" sau, dupa caz, "neinclus in baza de impozitare"

  2. in cazul in care taxa se datoreaza de beneficiar in conditiile art. 150 alin. (1) lit. b)d) si g) sau ale art. 160, o mentiune la prevederile prezentului titlu sau ale Directivei a 6a ori mentiunea "taxare inversa"
 • o) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cand se emit mai multe facturi sau documente pentru aceeasi operatiune
 • p) orice alta mentiune ceruta de acest titlu

Alte informatii importante:

 • 1 Semnarea si stampilarea facturilor nu sunt obligatorii.
 • 2 Pe factura se va tipari doar 'FACTURA', nu 'FACTURA FISCALA'
 • 3 Facturile fiscale in format vechi pot fi folosite in continuare pana la epuizarea stocului, cu obligatia inscrierii noului CIF al furnizorului (manual, electronic sau prin aplicarea unei stampile) in locul vechiului CUI
 • Facturile incorect completate sau care nu contin toate informatiile pot fi refuzate la plata de catre cumparator.
 • 5 Nu mai este obligatorie folosirea facturilor fiscale pretiparite.
 • 6 Nu mai este obligatorie inscrierea pe factura a urmatoarelor informatii: capitalul social, banca si IBAN, nr. de inregistrare la Registrul Comertului (J, F).

Factura poate fi inlocuita temporar de o factura proforma pentru a evita anularea sau stornarea facturii in cazul neefectuarii platii de catre client .

Toate facturile privind livrarile de bunuri si servicii , respectiv achizitiile vor fi introduse in Declaratia 394 , exceptie facand facturile emise catre persoane neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, facturile emise prin autofacturare desfasurate pe teritoriul Romaniei.

O factura emisa poate fi stornata sau anulata dupa caz . In acelasi timp o factura poate fi incasata partial sau total . O factura poate fi incasata pe loc sau ulterior emiterii ei . In cazul in care furnizorul emite clientului o factura proforma , factura normala va fi emisa ulterior incasarii facturii.

Model Factura


Programul de facturare Smart Bill emite facturi, facturi proforme, chitante, avize.

Pentru detalii complete despre cele 3 versiuni ale programului va rugam sa vizitati sectiunea detalii program.

Aveti nevoie si de NIR si Gestiunea Stocurilor? Descarcati gratuit Smart Bill Gestiune apasand aici.